Obsługa najmu i nadzór

Obsługa najmu to usługa polega na wyręczeniu właściciela mieszkania we wszelkich czynnościach związanych z jego wynajęciem oraz nadzorem nad przebiegiem umowy najmu.

Świadczymy usługi związane:

  • poszukiwanie najemcy polegające na prezentacji oferty, umieszczenia ogłoszeń na portalach, internetowych, gazetach branżowych oraz wśród współpracujących biur nieruchomości, przedstawieniu właścicielowi potencjalnych kandydatów na najemców i prowadzeniu negocjacji,
  • wstępna weryfikacja najemcy Krajowy Rejestr Wynajmujących i Najemców 
  • podpisanie umowy najmu przygotowanie projektu umowy według ustaleń stron przekazanie lokalu najemcy wraz ze szczegółowym protokołem zdawczo-odbiorczym i zdjęciami 
  • obsługa rozliczeń pomiędzy właścicielem, najemcą, wspólnotą mieszkaniową lub spółdzielnią, dostawcami mediów,
  • obsługa techniczna mieszkania w zakresie drobnych napraw i konserwacji,
  • organizowanie prac remontowych i malowania w okresach pomiędzy najmem,
  • rozliczenie po zakończeniu najmu

Z nami szybko i bezpiecznie wynajmiesz swoją nieruchomość, przekazania wynajmowanego mieszkania w obsługę profesjonalnej firmie to oszczędność czasu i gwarancja dobrej jakości wykonywanych usług.
Serdecznie zapraszamy do skontaktowania się z nami telefonicznie lub do odwiedzenia naszego biura mającego siedzibę w Gdyni przy ul. Świętojańska 32/3.

 

 noclegi

Uczestniczymy w akcji: